Bazalt Taşı

Bazalt taşı, volkanik aktivite sonucu oluşan, koyu renkli, sert ve dayanıklı bir kayadır. Genellikle yoğunluğu yüksek, gözenekli ve büyük kristalleri içerir. Bu nedenle, çeşitli yapısal ve dekoratif amaçlar için kullanılır.

Bazalt taşı, yüksek dayanıklılığı, düşük su emiciliği ve aşınmaya karşı direnci nedeniyle yaygın olarak inşaat malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca, yol yapımında, boru ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda da kullanılır.

Bazalt taşı, mineralojik olarak plajiyoklaz feldispat, piroksen, olivin ve magnezyum gibi minerallerden oluşur. Bu minerallerin oranı ve kristal yapısı, taşın renk, yoğunluk ve diğer fiziksel özelliklerini belirler.

Bazalt taşı, dünyanın birçok yerinde yaygın olarak bulunur. Özellikle, büyük volkanik patlamaların yaşandığı yerlerde bol miktarda bulunur.